Post Tagged ‘People help the people’

“God weet wat er wordt verborgen in die zwakke en diepliggende ogen. Een vurige menigte van stomme engelen, die liefde geven en niets terug krijgen.” Dat zingt Birdy in haar top 40- song. Ze zingt het met gevoelige uithalen: People help the people. Het is een simpel liedje van dertien in een dozijn. En toch. Toch blijft de melodie hangen. En: het is weer zo’n song met spirituele lading. Birdy zingt over redding. Over eenzaamheid. Over God die weet. Over engelen, als metafoor voor goedbedoelende mensen. En over mensen die helpen. Het zijn stuk voor stuk spirituele categorieën. Omdat God weet: “God weet wat er wordt verborgen in de zwakke en dronken harten. Ik denk dat de eenzaamheid komt aankloppen. Niemand hoeft alleen te zijn, oh red me. Mensen helpen mensen.” Ik vind het niet raar om hierbij aan Handelingen 15:8 te denken: “God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken”. Vind ik dit niet raar? Ja vind ik dit wel raar. Want het is raar in deze tijd dat iemand aan een bijbeltekst denkt bij een top 40 liedje. Dat krijg je in een tijd dat bijbelkennis verdwenen. Maar als ik Birdy beluister vermoed ik de Heilige Geest die via Youtube spirituele waarden in de harten van mensen blaast. God weet immers? Birdy zingt het zelf! Mensen helpen mensen.