Post Tagged ‘troost’

De nieuwe James Bond is in aantocht: “Skyfall”. De titelsong is al uit. Een schitterende, bombastische song. Vakvrouw Adele heeft er iets moois van gemaakt. Op internet staat:

Skyfall is een krachtige en betoverende ballad die Adele zingt als de hemel! “Skyfall” is ongetwijfeld voorbestemd om over heel de wereld een tophit te worden. 

Een wereldhit dus. Dat is inderdaad waarschijnlijk. De song gaat over niets minder dan het einde van de wereld. De diepste menselijke angst: dat de zon dooft, de hemel instort en alles over is. Soms maken mensen dingen mee waarvan ze zeggen: “Het was alsof mijn wereld instortte”. Dat dus. Skyfall. Maar de song gaat ook over het hoogste, wereldwijde verlangen: dat er iemand is die je beschermt. Sterke armen die je dragen als alles instort. In de song klinkt het zo:

For this is the end
I’ve drowned and dreamed this moment
So overdue, I owe them
Swept away, I’m stolen

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Dat lijkt sprekend op een stuk uit de bijbel. In Matteüs 24 zegt Jezus: meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Hijzelf troost je als je dat gevoel van angst herkent. Want hij belooft dat hij zijn engelen dan stuurt, en die zullen zijn mensen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Skyfall zegt niets over Jezus. Het is gewoon Adele die een dagdroom zingt. Ze scoort er een wereldhit mee, die over een paar jaar weer vergeten is. Maar je zou dit lied ook als een  religieus lied kunnen meezingen.  Het sluit naadloos aan bij de beloften van Jezus. Voor Hem is het geen dagdroom. Hij kent de angst. Hij kent de dood. Hij belooft dat Hij er voor je is, als je het gevoel hebt dat de wereld instort. Skyfall dus, maar dan écht.