Interim

Sinds 2006 bestaat in de PKN de officiële specialisatie tot interimpredikant. De eerste predikanten kwamen toen van de opleiding ‘functioneren in de tussentijd’. Inmiddels is er een landelijk team van interimpredikanten actief, en is er een professioneel kwaliteitsnetwerk waarvan zo’n 30 interim predikanten lid zijn. De vraag naar interimpredikanten groeit. Maar wat kan een gemeente van een interimpredikant verwachten?

‘Interim’ betekent: tussen. Er is kennelijk iets tussen het nu en later, waar zo’n interimpredikant mee te maken heeft. Als een gemeente contact zoekt met een interimpredikant, zal deze allereerst dat ‘interim’ helder willen krijgen. Dat wil zeggen: waar is deze gemeente nu mee bezig, en waar wil ze heen? Is er een vraag of een probleem? Of gaat het meer om overbrugging tijdens een vacature? Om welke situatie gaat het? De interimpredikant komt met een voorstel om die tussentijd qua inhoud en lengte duidelijk te krijgen.

Er waren bijvoorbeeld twee vacante gemeenten die wilden fuseren. Ze zochten contact met een interim predikant van het mobiliteitsbureau van de PKN. Deze zette de stappen om tot een fusie te komen op een rijtje. De kerkenraden konden daarmee aan de slag. De pastorale en de geestelijke kant van die fusie werden niet vergeten.  De interim predikant stak daar veel tijd in.  Ook begeleidde hij het beroepingswerk voor één nieuwe predikant. Na ruim een jaar was de fusie voltooid en werd een predikant beroepen. De gemeente en de interim predikant namen afscheid van elkaar.

Een andere gemeente kampte met een conflict over kerkgebouwen tegen de achtergrond van financiële problemen. Deze gemeente kwam via het kwaliteitsnetwerk ‘InBetween’ in contact met een interimpredikant. Ze bespraken een plan van de interimpredikant om voor 25% de zittende predikant en kerkenraad te begeleiden bij het omgaan met het conflict, en het boven water krijgen van de financiën. Het bleek van waarde te zijn dat de interimpredikant een buitenstaander is en blijft. De afspraak is namelijk dat niemand predikant kan worden van een gemeente waar men interim predikant is of is geweest. Juist in conflict of spanning is die belangeloze positie van belang.

Interimpredikanten zijn getraind in het effectief omgaan met conflicten, met rouw in gemeenten, in het analyseren van een gemeente, in het begeleiden van veranderingsprocessen, en bij het vinden en invoeren van een koers of beleidswijziging. Zij zijn geen koele managers, maar doen dit werk met hart voor de kerk en uit een diepe geloofsovertuiging.

Iedereen mag zich interimpredikant noemen. Het is nog geen beschermde titel. Maar in dit artikel hebben we het over interimpredikanten via twee instanties die een kwaliteitsgarantie bieden.  Dat zijn het mobiliteitsbureau van de PKN en het landelijk kwaliteitsnetwerk van interimpastores ‘In Between’. Bij het mobiliteitsbureau is een team opgeleide interimpredikanten in landelijke dienst werkzaam. Elke gemeente kan een beroep doen op dat team. Dat geldt ook voor In Between. Via In Between zijn even hoog geschoolde predikanten en een kerkelijk werker beschikbaar, maar dan zonder bemiddeling van het landelijk bureau van de PKN. Alle interim predikanten zijn ook zonder tussenkomst van bureau of In Between te benaderen. Aan u de keus.

Adresgegevens

–          Mobiliteitsbureau PKN, arbeidsbemiddeling@pkn.nl  of 030 8801505

–          InBetween, secretaris@interimpastor.nl of 06 53929286

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s